Zakończenie roku szkolnego 2021/2022


Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. W spotkaniu, które odbyło się w sali wychowania fizycznego wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice.

Pani Dyrektor mgr Dorota Potoczny podziękowała młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach, konkursach, pokazach, pracy na rzecz szkoły. Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz upominki. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów na ręce Pani Dyrektor złożył podziękowania za miniony rok szkolny.

Rozdanie świadectw, pożegnanie z wychowawcami na czas wakacji odbyło się w salach lekcyjnych.

Wszystkim życzymy miłych i bezpiecznych wakacji !!!