REKRUTACJA – informacje ogólne


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023


Do pobrania wnioski i oświadczenia:


oswiadczenie_dot_samotnego_wychowywania_dziecka

oswiadczenie_dot_wielodzietnosci

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_i_liceum_ogolnoksztalcacego_dla_mlodziezy_technikum_szkoly_branzowej_i_stopnia


Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

zalacznik-nr-1


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

zalacznik-nr-2


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

zalacznik-nr-3


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

zalacznik-nr-4