Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców:


Przewodnicząca – Mariola Gerula

Zastępca Przewodniczącej – Dorota Hojda

Sekretarz – Piotr Tyszczyk

Skarbnik – Maciej Nowakowski

 

Komisja Rewizyjna w składzie:


Przewodnicząca – Renata Mozgowiec

Zastępca Przewodniczącej

Skarbnik – Ewelina Rauczyńska

 

Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24

 

Regulamin Rady Rodziców