Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców:


Przewodnicząca – Mariola Gerula

Zastępca Przewodniczącej – Dorota Hojda

Sekretarz – Piotr Tyszczyk

Skarbnik – Maciej Nowakowski

 

Komisja Rewizyjna w składzie:


Przewodnicząca – Renata Mozgowiec

Z-ca Przewodniczącej – Ewa Dziob

Skarbnik – Ewelina Rauczyńska

 

Konto bankowe: 34 2490 0005 0000 4000 0420 8938


Mail: radarodzicowcechowa57@gmail.com


 

Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24

 

Regulamin Rady Rodziców