Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Jolanta Bazan 
Zastępca – Mariola Gerula 
Sekretarz – Piotr Tyszczyk 
Skarbnik – Maciej Nowakowski


Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca –  Dorota Hojda 
Zastępca – Ewa Dziob 
Skarbnik – Mariola Molus


Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców w roku szk. 2022/23 (czwartki o godz. 18.00)

– 6.10.2022 r.
– 23.11.2022 r.
– 19.01.2023 r.
– 2.03.2023 r.
– 20.04.2023 r.
– 25.05.2023 r.


Regulamin Rady Rodziców