REKRUTACJA


Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

 


wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_ponadpodstawowej-2023 2024

oswiadczenie_dot_samotnego_wychowywania_dziecka-1-2023

oswiadczenie_dot_wielodzietnosci-1-2023


 

Zespół Szkół Odzieżowych prowadzi rekrutację do:

 


 

Technikum Odzieżowego nr 18

w zawodach:

 


Technik przemysłu mody

Kwalifikacja: MOD. 03 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja: MOD.11– Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 


Technik stylista

Kwalifikacja: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja: MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

 


Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacja: FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.

Kwalifikacja: FRK.03.Projektowanie i wykonywanie fryzur.

 


Technik handlowiec

Kwalifikacja: HAN.01.Prowadzenie sprzedaży.

Kwalifikacja: HAN.02.Prowadzenie działań handlowych.

 


 

XXIX Liceum Ogólnokształcącego

 


XXIX Liceum Ogólnokształcące

 


 

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 19

w zawodach:

 


Krawiec

Kwalifikacja: MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

 


Magazynier-logistyk

Kwalifikacja: SPL.01.Obsługa magazynów.

 


Sprzedawca

Kwalifikacja: HAN.01.Prowadzenie Sprzedaży.


KURSY KWALIFIKACYJNE