Matura i egzaminy z kwalifikacji zawodowych 2022


Egzamin zawodowy 2022


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2017

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe


Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku

2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021 – ostateczna

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

5. 2022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021 -ostateczny


 

Egzamin zawodowy PP 2019

Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe


Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku

3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021 – ostateczna


INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

6.2022_ PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny

 


Egzamin maturalny 2022


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

EM Komunikat o dostosowaniach 2022


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

E8 EM Komunikat o przyborach 2022