Dodatkowe dni wolne


Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022


14.10.2021

10.01.2022

11. 01.2022

02.05.2022

04.05.2022

05.05.2022

06.05.2022

02.06.2022

09.06.2022

17.06.2022