Biblioteka


Godziny otwarcia biblioteki


Rok szkolny 2023/2024


Poniedziałek    08.00-14.00

Wtorek               11.30-15.00

Środa                  14.00-16.00

Czwartek           09.00-10.30/12.30-13.00

Piątek                 09.00-11.00


 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczycieli, pracownicy szkoły
 • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni, lektury oraz książki popularno naukowe na okres jednego miesiąca
 • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, matury mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu poprosić o jej sprolongowanie.
 • Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 • Książki oraz inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako wspólne dobro, zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi lub łącznikowi bibliotecznemu.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą. Jeżeli to nie jest możliwe biblioteka może się zgodzić w niektórych przypadkach na zwrócenie w zamian innych książek o aktualnej wartości rynkowej.
 • Pod koniec roku szkolnego książki oraz inne dokumenty biblioteczne winny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym przez nią terminie.

REGULAMIN CZYTELNI

 • Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów czytelni i wypożyczalni wpisując się do „Książki odwiedzin czytelni”.
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Do czytelni nie wolno wnosić okryć wierzchnich
 • Teczki, plecaki z książkami należy położyć w miejscu nie utrudniającym poruszanie się po czytelni (np. pod stołami )
 • W czytelni należy zachować ciszę.
 • W czytelni nie można spożywać posiłków
 • Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce a książki z wypożyczalni oddaje się do nauczyciela bibliotekarza co potwierdza się wpisaniem daty zwrotu w „Książce odwiedzin czytelni”.
 • Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czytelni mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 • Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

PONADTO W CZYTELNI UCZEŃ MA PRAWO do korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez nauczyciela bibliotekarza Korzystając z komputerów należy:

 • zachować spokój i rozwagę
 • dbać o porządek i ład na stanowiskach komputerowych
 • czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora
 • wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji
 • użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy
 • informować nauczyciela bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu stacji roboczych
 • stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkadzać lub narażać na uszkodzenie sprzętu komputerowego
 • Korzystać z komputerów, zasobów i informacji, do których właściciel lub administratorzy nie przydzielili mu dostępu
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania
 • Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych
 • Utrudniać prace i dezinformować innych użytkowników
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem
 • Samodzielnie włączać i wyłączać urządzeń
 • Wykorzystywać oprogramowania oraz konta do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym