Erasmus+


Wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+


Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Erasmus+


Lista rezerwowa uczniów do projektu Erasmus+


Lista opiekunów zakwalifikowanych do projektu Erasmus+


Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie na projekt w ramach Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy. 

Miło nam poinformować, że nasz projekt pt. „Praktyka na miarę szyta” został wysoko oceniony i zajął 22 miejsce na 336 złożonych wniosków. Przyznane dofinansowanie wynosi 63 674 euro. Młodzież klas trzecich i czwartych Technikum wraz z opiekunami wyjedzie na 2-tygodniowe praktyki do Sevilli, w dwóch turach. Tematem praktyk będzie uszycie sukni flamenco.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące regulaminu i rekrutacji do projektu dla uczniów i opiekunów.


Technikum Odzieżowe w Krakowie Regulamin rekrutacji Uczniowie

Technikum Odzieżowe_Formularz Rekrutacyjny Uczeń

Technikum Odzieżowe w Krakowie Regulamin rekrutacji Opiekunowie

Technikum Odzieżowe Formularz rekrutacyjny Opiekun