Dokumenty szkolne


Statut Szkoły:


STATUT_Zespolu_Szkol_Odziezowych_w_Krakowie


Program profilaktyczno-wychowawczy:

Wewnątrzszkolne zasady oceniania: