Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01. września 2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. grudnia 2020
Ferie zimowe  15. luty – 28. lutego 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01. kwietnia – 06. kwietnia 2021
Zakończenie zajęć w klasie maturalnej
30. kwietnia 2021
Egzamin maturalny 04, 05, 06. maja 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ogłaszane komunikatem CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogłaszane komunikatem CKE
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25. czerwca 2021
Ferie letnie 26. czerwca – 31. sierpnia 2021