Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe  17 – 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć w klasie 4L, 3LGA 29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny (poziom podstawowy) 04-06 maja 2022 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.