Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 zawód: magazynier-logistyk


 

 

Magazynier – logistyk  432106

 

Kwalifikacja: SPL.01.Obsługa magazynów.

 

  1. Cele kształcenia w zawodzie;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier – logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

– przyjmowania i wydawania towarów z magazynu

– przechowywania towarów

– ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie

– prowadzenie dokumentacji magazynowej

Nauka

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczysz się obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się także korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

Umiejętności zawodowe:

Magazynier – logistyk

– przyjmuje i wydaje towary z magazynu

– przechowuje towary w magazynie

– ponosi odpowiedzialność za towar znajdujący się w magazynie

– prowadzi dokumentację magazynową

– obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję

– organizuje procesy przedprodukcyjne

  1. Możliwości dalszego kształcenia:

 

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.23.Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub branżowego. Kwalifikację AU.23. można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

 

  1. Zatrudnienie

 

– magazyny

– centra logistyczne

– terminale kontenerowe

– centra dystrybucyjne

– firmy produkcyjne, handlowe i usługowe