Wymagania edukacyjne 2022/2023


Język angielski

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego 2LO, 2TO, 2TS

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego 4LPA, 4LPB, 4TPA, 4TPB

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego 1LA, 1LB, 1TO, 1TSA, 1TSB

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 3LO, 3TO

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 3TO


Informatyka

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. 1, 2, 3


Organizacja Procesów Wytwarzania Wyrobów Odzieżowych

Wymagania edukacyjne z OPWWO klasy technikum 1-5


Wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Wytwarzanie wyrobów odzieżowych


Projektowania i stylizacji ubioru

Wymagania edukacyjne z projektowania i stylizacji ubioru 1TO, 1TSA, 1TSB

Wymagania edukacyjne z projektowania i stylizacji ubioru 2TO, 2TS


Pracownia materiałoznawstwa

Wymagania edukacyjne z materiałoznastwa odzieżowego klasy technikum 1-4


Pracownia modelowania

Wymagania edukacyjne z pracowni modelowania 1TO, 1TSA, 1TSB

Wymagania edukacyjne z pracowni modelowania 2TO, 2TS

Wymagania edukacyjne z pracowni modelowania 3TO


Marketing mody

Wymagania edukacyjne z marketingu mody klasy technikum 3-5


 Historia

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa 4 TGA

Wymagania edukacyjne z historii 4 TPA

Wymagania edukacyjne z historii 4 TPB

Wymagania edukacyjne z historii 4 LPB

Wymagania edukacyjne z historii 4 LPA

Wymagania edukacyjne z historii 3 TO

Wymagania edukacyjne z historii 3 LO

Wymagania edukacyjne z historii 2 TS

Wymagania edukacyjne z historii 2 TO

Wymagania edukacyjne z historii 2 LO

Wymagania edukacyjne z historii 1 TSB

Wymagania edukacyjne z historii 1 TSA

Wymagania edukacyjne z historii 1 TO

Wymagania edukacyjne z historii 1 LB

Wymagania edukacyjne z historii 1 LA


WOS 

Wymagania edukacyjne z wiedzy o spoleczenstwie 4TPA, 4TPB

Wymagania edukacyjne z wiedzy o spoleczenstwie 2 LO


Język francuski

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 4TPA, 4TPB

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 4LPA, 4LPB

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 4 TGA

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 3LO, 3TO

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 2LO, 2TS

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 2 TO

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 1TSA, 1TO

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 1 TSB

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 1 LB

Wymagania edukacyjne z j. francuskiego 1 LA


Matematyka

Wymagania edukacyjne z matematyki 4TPA

Wymagania edukacyjne z matematyki 3TO

Wymagania edukacyjne z matematyki 2TS

Wymagania edukacyjne z matematyki 2TO

Wymagania edukacyjne z matematyki 1TO, 1TSA, 1TSB

Wymagania edukacyjne z matematyki 1LA, 1LB

Wymagania edukacyjne z matematyki 4TPB

Wymagania edukacyjne z matematyki 4TGA

Wymagania edukacyjne z matematyki 4LPA i 4LPB

Wymagania edukacyjne z matematyki 2LO

Wymagania edukacyjne z matematyki 3LO

 


Fizyka

Wymagania edukacyjne z fizyki 2LO, 2TO, 2TS

Wymagania edukacyje z fizyki 1LA, 1LB, 1TO, 1TSA, 1TSB

Wymagania edukacyjne z fizyki 3LO, 3TO, 4TPA, 4TPB


Geografia

Wymagania edukacyjne z geografii 2TO

Wymagania edukacyjne z geografii 1TSB

Wymagania edukacyjne z geografii 1 TSA

Wymagania edukacyjne z geografii 1 TS

Wymagania edukacyjne z geografii 4TPB

Wymagania edukacyjne z geografii 4 TPA

Wymagania edukacyjne z geografii 2 TS

Wymagania edukacyjne z geografii 3 TO

Wymagania edukacyjne z geografii 3 LO

Wymagania edukacyjne z geografii 2 LO

Wymagania edukacyjne z geografii 1 TO

Wymagania edukacyjne z geografii 1 LPB

Wymagania edukacyjne z geografii 1 LPA


Chemia

Wygania edukacyjne dla klasy 2 LO

Wymagania edukacyjne klasa 3 i 4 technikum

Wymagania edukacyjne klasa 3LO.docx

Wymagania edukacyjne z chemii 1LA, 1LB, 1TO, 1TSA, 1TSB

Wymagania edukacyjne z chemii 3TO, 4TPA, 4TPB


Język polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 2TS

wymagania edukacyjne z języka polskiego 4LPB

wymagania edukacyjne z języka polskiego 4 TPB

wymagania edukacyjne z języka polskiego 4 TPA

wymagania edukacyjne z języka polskiego 4 TGA

wymagania edukacyjne z języka polskiego 3LO

wymagania edukacyjne z języka polskiego 1LA

wymagania edukacyjne z języka polskiego 1LB

wymagania edukacyjne z języka polskiego 2 LO

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 1TSA,1TSB,1TO

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 4LPA

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 3TO

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 2TO


Plastyka

Wymagania edukacyjne z plastyki Klasy pierwsze


Podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne z podstaw ptrzedsiębiorczości 3TO, 3LO

Wymagania edukacyjne z podstaw ptrzedsiębiorczości 2TO, 2TS, 2LO


Wychowanie fizyczne

WF WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WF WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WF WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

WF WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV


Biologia

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1LA i 1LB

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1TO,1TSA i 1TSB

Wymagania edukacyjne biologia klasa 2LO

Wymagania edukacyjne biologia klasa 2TO i 2TS

Wymagania edukacyjne biologia klasa 3LO

Wymagania edukacyjne biologia klasa 3TO

Wymagania edukacyjne biologia klasa 4LPA i 4LPB

Wymagania edukacyjne biologia klasa 4TPA i 4TPB


Religia

Wymagania edukacyjne z religii klasy drugie

Wymagania edukacyjne z religii klasy pierwsze

Wymagania edukacyjne z religii klasy trzecie i czwarte


Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa 1LA, 1LB, 1TO, 1TSA, 1TSB


HIT

Wymagania edukacyjne z historii klasy pierwsze