Światowy Dzień Wody – 22 marca 2024


Światowy Dzień Wody – 22 marca 2024

W ramach Festiwalu Wody kilka klas na lekcjach chemii realizowało „Wodne wyzwanie dla świata” (scenariusz PAH). Celem akcji było zapoznanie uczniów z pojęciem wody wirtualnej na podstawie przykładów, oraz uświadomienie powiązań pomiędzy codziennymi czynnościami, a jakością zasobów wodnych na świecie.

Każda klasa miała wykonać 10 zadań w ciągu 30 min.

Na szczególną pochwałę zasługuje klasa 1TO, która dzięki doskonałej organizacji i współpracy wszystkich uczniów, wykonała bezbłędnie wszystkie zadania, mieszcząc się w wyznaczonym czasie.