Światowy Dzień Uchodźcy


Światowy Dzień Uchodźcy

20.06.2023 roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Światowego Dnia Uchodźcy. Wysłuchali prelekcji na temat historii polskiej emigracji i obejrzeli prezentację pt. „Współczesna emigracja”.

W plenerze uczestnicy spotkania wzięli udział w performatywnym malowaniu, dając wyraz wyobrażeniom losu współczesnych uchodźców.