Projekt „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą”


Projekt „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą”

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na temat gospodarki wodnej i mikroretencji.

Pobudzenie świadomości na temat skutków suszy i możliwości walki z nią.

Nasza szkoła wzięła udział w warsztatach tematycznych, w których przybliżono uczniom zjawisko niedoborów wody i pokazano, w jaki sposób można zapobiegać suszy na poziomie lokalnym dzięki inwestycjom w mikroretencję.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.

 


22 marca 2022- Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody  został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.