Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

05 listopada 2015 roku przeprowadzone zostały zawody I stopnia – szkolne
Do etapu szkolnego zgłosiło się 7 uczennic klasy III L,

które rozwiązywały test sprawdzający wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową dla zawodu technik technologii odzieży.

Do udziału w zawodach okręgowych, które odbędą się 28 stycznia 2016 roku w Katowicach zakwalifikowały się uczennice, które uzyskały 70% ogólnej liczby punktów.

1. Kamila Kuciel
2. Barbara Migoń
3. Magdalena Szlachta