KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2021 – DNI OTWARTE


KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2021 – DNI OTWARTE

Dni otwarte Szkoły !!!!
Wybierz zawód z perspektywą na przyszłość.
Rodzice i Uczniowie szkół podstawowych

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Tydzień Zawodowców odbędzie się w terminie od 11 do 15 maja 2021 roku.

Szkoła będzie również otwarta w soboty. Termin dwóch dodatkowych OTWARTYCH SOBÓT prowadzących kształcenie zawodowe ustalono na:

29 maja 2021 r.

05 czerwca 2021 r.