Festiwal Zawodów w Małopolsce EXPO 2018


Festiwal Zawodów w Małopolsce EXPO 2018

Festiwal Zawodów w Małopolsce, projekt Województwa Małopolskiego jest elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. Podczas tego wydarzenia osoby, które dokonały już wyboru zawodu, czyli uczniowie techników i szkół zawodowych prezentowali nabywane przez nich umiejętności zawodowe na 130 stoiskach. Młodzi uczniowie, do których adresowane były pokazy, kończący szkoły podstawowe lub gimnazja, zyskali w ten sposób okazję do zobaczenia „żywych zawodów”, czyli pracy realnie wykonywanej przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie.

Nasza szkoła po raz piąty wzięła udział w tym przedsięwzięciu. W dniach od 22 do 24 marca 2018r. w hali EXPO prezentowaliśmy nasze zawody: krawca i technika przemysłu mody na 6 stanowiskach:

– Projektowanie i stylizacja ubiorów

– Obsługa programu Optitex

– Konstrukcja i modelowanie wtórne odzieży

– Modelowanie przestrzenne

– Wytwarzanie wyrobów odzieżowych

– Prezentowanie modeli

 

Serdecznie dziękujemy uczennicom za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły podczas tej imprezy.