1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowione 11 lat temu święto jest poświęcone żołnierzom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Żołnierzami Wyklętymi nazywano osoby, które po wojnie prowadziły konspiracyjną walkę z narzuconą przez Stalina władzą komunistyczną w Polsce. W czasie II wojny światowej byli bohaterami walk z hitlerowskim okupantem. Po wojnie nie zgodzili się na podporządkowanie Polski Związkowi Sowieckiemu i wiedząc, że są narażeni na aresztowania i tortury ze strony komunistów, walczyli o wolną Polskę.

W naszej szkole na lekcjach historii uczniowie wszystkich klas wysłuchali wykładu okolicznościowego poświęconego tej tematyce wygłoszonego przez nauczyciela historii Pana Wojciecha Basia.