TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


 


 
Technikum Odzieżowe nr 18 jest szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – szkoły o ponad 140- letniej tradycji.


Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Współpracujemy z zakładami odzieżowymi gdzie w ramach praktyk młodzież ma możliwość poznania organizacji produkcji w firmach odzieżowych specjalizujących się w krótkich i modnych kolekcjach. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzanie i prezentowania ubiorów. Uczymy obsługi Komputerowego Systemu Projektowania i Przygotowania Produkcji Odzieży. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe, zawodowe, pokazy mody młodych projektantów. Realizujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Młodzi ludzie zdobywając w tym kierunku umiejętności zawodowe połączone z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej realizują swój sposób na życie.


 

 

Limit przyjęć: jeden oddział

Przedmioty punktowane ze świadectwa:

 • język polski
 • matematyka
 • j. angielski
 • plastyka
 • przedmioty rozszerzone:  j. angielski
 • języki obce w trakcie nauki: angielski, francuski.

 


Technikum Odzieżowe zapewnia swoim absolwentom:

 • dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych
 • naukę języka angielskiego i francuskiego
 • zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzania oraz projektowania i prezentowania ubiorów
 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, posiadającej bogate doświadczenie w przygotowaniu młodzieży do egzaminów maturalnych oraz zawodowych.

Umiejętności zawodowe uczniowie zdobywają w ramach następujących zajęć programowych:

Projektowanie i stylizacja ubiorów

– Materiałoznawstwo odzieżowe

– Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

– Wytwarzanie wyrobów odzieżowych

– Język obcy zawodowy – j. angielski

– Marketing mody

– Komputerowe przygotowanie produkcji

W ramach tych przedmiotów uczniowie nauczą się projektowania i stylizacji ubiorów, doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu. Wykonywania modeli wyrobów odzieżowych. Zdobędą umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych. Poznają zasady konstrukcji i modelowania form odzieży, opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz projektowania procesu produkcyjnego. Nauczą się obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego. Poznają zasady działania firmy odzieżowej, tworzenia własnych kolekcji, prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę.

 

 

 


 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania wyrobów odzieżowych;
2) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
3) wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

 

Kwalifikacja  
MOD.o3. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych  
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych  

 


MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych


1. Projektowanie wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
2) wykonuje pomiary krawieckie;
3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
4) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
6) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
7) projektuje układy szablonów zgodnie z zasadami;
8) planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
10) dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
3) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
5) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
6) obsługuje maszyny szwalnicze;
7) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
8) łączy elementy wyrobów odzieżowych;
9) wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
10) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
11) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
12) oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.


MOD.11.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych


1.Organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) uwzględnia aktualne trendy mody w procesie projektowania wyrobów odzieżowych;
2) sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych;
3) ocenia jakość materiałów odzieżowych przed rozkrojem;
4) przygotowuje układy kroju z wykorzystaniem programów komputerowych;
5) dobiera rodzaje warstwowania materiałów odzieżowych;
6) organizuje pracę w krojowni;
7) planuje proces rozkroju materiałów odzieżowych;
8) dobiera metody i techniki rozkroju materiałów odzieżowych;
9) dobiera maszyny oraz urządzenia do rozkroju materiałów odzieżowych;
10) dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych;
11) dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzieżowych;
12) dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów;
13) planuje zagospodarowanie odpadów materiałów odzieżowych;
14) organizuje pracę w szwalni;
15) określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych;
16) dobiera maszyny szwalnicze i urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych;
17) dobiera maszyny oraz urządzenia do obróbki parowo-cieplnej;
18) organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie;
19) nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych;
20) ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych;
21) dobiera sposoby znakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych.
2.Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) rozpoznaje potrzeby grup docelowych klientów;
2) opracowuje kolekcje wyrobów odzieżowych;
3) rozpoznaje instrumenty promocji stosowane na rynku mody;
4) dobiera metody promocji kolekcji wyrobów odzieżowych;
5) organizuje pokazy kolekcji wyrobów odzieżowych;
6) organizuje działania związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych;
7) dobiera metody i kanały dystrybucji wyrobów odzieżowych;
8) planuje działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych;
9) podejmuje działania z zakresu marketingu mody;
10) aranżuje przestrzeń wystawową i sprzedażową salonów odzieżowych;
11) opracowuje koncepcje sprzedaży internetowej;
12) przestrzega zasad kultury sprzedaży;
13) udziela porad w zakresie indywidualnej stylizacji ubioru.