Ogłoszenia


Do 15. listopada 2018 roku  sekretariat szkoły przyjmuje wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.