Dyrektorzy szkoły odzieżowej


GETTLICH Antoni
kierownik Szkoły Praktycznych Robót Kobiecych

MAYERBERG Maria
kierownik Szkoły Praktycznych Robót Kobiecych do 1912 r.
kierownik Miejskiej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej – 1912/13 – 1915/16

inż. KOSTECKI Edward
kierownik Miejskiej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej – 1916/17 – 1918/19

dr WASSUNG Władysław
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej – 1919/20

TATARZANKA Zofia
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej – 1920/21 – 1921/22

MORAWSKA Paula
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej – 1922/23 – 01-05-1924

STRASBURGER Maria
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej – 01-05-1924 – 31-01-1931

HELFER Tadeusz
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej – 01-02-1931 – 01-06-1931

inż. TOKARSKA Janina
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej – 01-06-1931 – 1932/33

dr PETEROWA Maria
dyrektor Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej, Liceum, Zasadniczej Szkoły i Technikum – 1933/34 – 01-04-1951

mgr MISSOL Józefa
dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoły Odzieżowej 1-04-1951 – 26-07-1969

mgr CIEŚLIK Apolinary
dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoły Odzieżowej – 1-09-1969 – 31-08-1972
dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 – 1-09-1972 – 31-08-1991

mgr LIPIEC Danuta
dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 – 1-09-1991 – 31-08-1997

mgr DUDEK Jerzy
dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 – 1-09-1997 – 31-08-2006

mgr TARCZYŃSKA Elżbieta
dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 – 1-09-2006 – 31.08.2017

mgr PAWLIKOWSKI Andrzej

dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 – 1-09-2017 –