Zamówienia publiczne


Aktualne ogłoszenia

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu przy budynku szkoły im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Sprawa nr: 1/ZP/2024

Link do postępowania  :  Ezamówienia

Identyfikator postępowania : ocds-148610-9013596b-f0c3-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Termin składania ofert : 18.04.2024 roku do godziny 9:00

Zmiana terminu składania ofert :

Termin składania ofert : 23.04.2024 roku do godziny 9:00

Do pobrania :

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ oraz informacja o wizji lokalnej w dniu 10.04.2024 roku

STWiORB – Remont nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu przy budynku szkoły

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu PR

Remont drogi dojazdowej

Aktualizacja 12.04.2024

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.04.2024 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmodyfikowany SWZ

Aktualizacja 15.04.2024

Odpowiedzi na pytania

Remont drogi dojazdowej rev.1 – załącznik do odpowiedzi

Aktualizacja 23.04.2024

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia kopert

Aktualizacja 30.04.2024

Wynik postępowania

 

Archiwum

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu wewnętrznego  wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57.

Sprawa nr: ZSO/P/3/2022                                             

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu wewnętrznego  wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57.

Termin składania ofert do 25.10.2022r. godz. 09.00

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu

Urząd Zamówień Publicznych – miniPortal

Identyfikator postępowania w miniportalu : 41a46a08-e51d-44ed-addb-5858e5997cb0

ID postępowania: ocds-148610-f96b8883-489e-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia 

Przedmiar robót

STWiORB

Specyfikacja warunków zamówienia WORD

Do wszystkich Wykonawców z dn. 20.10.2022r.

Formularz ofertowy

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty     

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 14.11.2022r

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.11.2022r

                                                                                                                              

Wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu i drogi dojazdowej na istniejącej podbudowie przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57.

Termin składania ofert do 16.08.2022r. godz. 09.00

Numer sprawy: ZSO/P/2/2022                                             

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu

Urząd Zamówień Publicznych – miniPortal

Identyfikator postępowania w miniportalu UZP: c7fb0588-b18a-4b10-affd-9d900d76e245

Ogłoszenie

Przedmiar robót

Specyfikacja warunków zamówienia

STWiORB

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu i drogi dojazdowej na istniejącej podbudowie przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57

Termin składania ofert do 28.07.2022r. godz. 09.00

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu

Szczegóły postępowania miniPortal

Dokumenty :