Zamówienia publiczne


Aktualne

 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu i drogi dojazdowej na istniejącej podbudowie przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57.

Termin składania ofert do 16.08.2022r. godz. 09.00

Numer sprawy: ZSO/P/2/2022                                             

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu

Urząd Zamówień Publicznych – miniPortal

Identyfikator postępowania w miniportalu UZP: c7fb0588-b18a-4b10-affd-9d900d76e245

Ogłoszenie

Przedmiar robót

Specyfikacja warunków zamówienia

STWiORB

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Archiwum

Wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu i drogi dojazdowej na istniejącej podbudowie przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57

Termin składania ofert do 28.07.2022r. godz. 09.00

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu

Szczegóły postępowania miniPortal

Dokumenty :