KURS KWALIFIKACYJNY MOD. 03


MOD.03.– Projektowanie wyrobów odzieżowych

 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


POBIERZ KWESTIONARIUSZ NA KURS:


KURS kwestionariusz


Termin postępowania rekrutacyjnego: od 17.06.2024r. – 19.07.2024r.

a) składanie dokumentów: od 17.06.2024r. do 12.07.2024r.

b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 18.07.2024r.

c) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 19.07.2024r.


 

Termin postępowania uzupełniającego: od 05.08.2024r. – 28.08.2024r.

a) składanie dokumentów: od 05.08.2024r. do 20.08.2024r.

b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 22.08.2024r.

c) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 23.08.2024r.


Dokumenty: podanie,  świadectwo ostatnio ukończonej szkoły, 1 fotografia

Rozpoczęcie zajęć – 02.09.2024
Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu  od godziny 15.00 – 21.00

Uruchomienie kursu zależy od liczby chętnych.


Terminy postępowania uzupełniającego:

  1. a) składanie dokumentów:
  2. b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 
  3. c) opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych: 

 

Kwalifikacja Liczba godzin
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 760

 


 

MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

1.Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Słuchacz:

1) wykonuje rysunki modelowe wyrobów odzieżowych;

2) wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;

3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;

4) wykonuje ściegi maszynowe;

5) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;

6) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;

7) dobiera maszyny szwalnicze do szycia określonych wyrobów odzieżowych;

8) dobiera rodzaje szwów;

9) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;

10) obsługuje maszyny szwalnicze;

11) wykonuje wyroby odzieżowe zgodnie zamówieniami klientów;

12) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;

13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych;

14) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;

15) sporządza kalkulację kosztów i ustala ceny usług.

2.Wykonywanie prac związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych

Słuchacz:

1) dokonuje oceny celowości i ryzyka związanego z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;

2) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobu odzieżowego;

3) dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach wyrobów odzieżowych;

4) przygotowuje wyrób odzieżowy do przeróbki;

5) dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;

6) stosuje zasady wtórnego i przestrzennego modelowania wyrobów odzieżowych;

7) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych;

8) dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzieżowych;

9) dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;

10) ocenia jakość dokonanych przeróbek i napraw;

11) dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych przeróbek lub napraw wyrobów odzieżowych.