REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r

Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoły_ponadgimnazjalnej

Internat- pokoje

 


 

TECHNIKUM ODZIEŻOWE – zawód: technik przemysłu mody


SZKOŁA POLICEALNA – zawód: technik usług kosmetycznych

SZKOŁA POLICEALNA – zawód: florysta


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – zawód: krawiec


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – A. 71.


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – A.74.