Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca o godz.10.00 w sali wychowania fizycznego odbyło się zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Spotkanie rozpoczęło się pokazem kolekcji Jakuba Ścibora z klasy I L. Po pokazie Pani Dyrektor Elżbieta Tarczyńska podziękowała młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, pokazach, pracy na rzecz szkoły. Wyróżnieni otrzymali książki i dyplomy. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów na ręce Pani Dyrektor złożył podziękowania za miniony rok szkolny. Rozdanie świadectw, pożegnanie z wychowawcami na czas wakacji odbyło się w salach lekcyjnych.

Wszystkim życzymy miłych i bezpiecznych wakacji !!!