Zakończenie roku szkolnego 2023/2024


Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21. czerwca 2024 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024. W spotkaniu, które odbyło się w sali wychowania fizycznego wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice.

Pani Dyrektor mgr Dorota Potoczny podziękowała młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach, konkursach,  pracy na rzecz szkoły. Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz upominki. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów i rodziców złożył podziękowania Dyrekcji i Nauczycielom za miniony rok szkolny.

Rozdanie świadectw, pożegnanie z wychowawcami na czas wakacji odbyło się w salach lekcyjnych.

Wszystkim życzymy miłych i bezpiecznych wakacji!