Współpraca w ramach międzynarodowego projektu: Kraków meets Kassel


Współpraca w ramach międzynarodowego projektu: Kraków meets Kassel

W roku szkolnym 2021 / 2022 kontynuujemy współpracę międzynarodową ze szkołą Friedrich-List-Schule w niemieckim Kassel, pod hasłem Kraków meets Kassel.

Współpraca została nawiązana w formie zdalnej w zeszłym roku szkolnym.  Zeszłoroczna edycja zakończyła się sukcesem i pomimo pandemii współpraca trwa nadal.
W tym roku została też rozszerzona o kolejne projekty.

 

 

Językiem wymiany jest język angielski.

Nasi uczniowie, wykorzystując rozmaite narzędzia internetowe, pracują ze swoimi niemieckimi kolegami i koleżankami w następujących projektach:

Projekt historyczny:

uczniowie polscy i niemieccy skupiają się na wybranych wątkach z historii naszych krajów, analizując je i porównując (opieka: p. W. Baś)


Projekt artystyczny, pARTners:

uczniowie z obu krajów zaangażowani w ten wątek współpracy wspólnie tworzą logo naszego międzynarodowego projektu oraz projektują akcesoria i odzież z wykorzystaniem technik upcyclingu i recyclingu (opieka: p. M. Klasa)


Projekt przyrodniczy:

uczniowie pod opieką nauczycieli biologii z obu krajów prezentują walory przyrodnicze i krajobrazowe swoich regionów oraz analizują wyzwania ekologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi na przykładach Małopolski oraz niemieckiego Zagłębia Ruhry (opieka: p. dyr. D. Potoczny, p. A. Świstak).


Całość projektu koordynuje p. Magdalena Klasa (nauczycielka języka angielskiego).