Współpraca międzynarodowa ze szkołą Friedrich-List-Schule w niemieckim Kassel, pod hasłem Kraków meets Kassel.


Współpraca międzynarodowa ze szkołą Friedrich-List-Schule w niemieckim Kassel, pod hasłem Kraków meets Kassel.
Mamy za sobą ostatnie spotkania w ramach tegorocznej edycji międzynarodowego projektu zdalnej wymiany uczniowskiej z naszą zaprzyjaźnioną Friedrich-List-Schule z niemieckiego Kassel. 
W tym roku współpraca odbywała się w ramach trzech projektów:

– historycznego (analiza i porównanie polskiej i niemieckiej drogi do własnej państwowości)
– przyrodniczego (prezentacja parków narodowych własnego regionu: odpowiednio Małopolski i Hesji; zestawienie problemów i wyzwań ekologicznych Małopolski i innowacyjnych sposobów radzenia sobie z nimi na przykładzie niemieckiego Zagłębia Ruhry)
– artystycznego pARTners (współtworzenie logo wymiany oraz projektów recyclingowo-upcyclingowych).