Wolontariat


Wolontariat

Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie pod czujnym okiem Nauczycieli i Wychowawców przygotowali ok. 30 stroików na wigilijny stół i wykonali ok. 90 kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wykonane prace zdobiły świąteczne stoły przygotowane dla 900 osób w dniu 24 grudnia podczas Wigilii dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących organizowanej w Starej Zajezdni, w Krakowie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Kuchnię św. Brata Alberta. Uczniowie, wykazali się zapałem i inwencją twórczą.

Dzięki tej akcji, zorganizowanej i koordynowanej przez p. Marzenę Błażejak, w Wigilię Bożego Narodzenia osoby bezdomne, samotne i potrzebujące zasiadły przy świątecznie ozdobionych stołach, a każda z przybyłych osób otrzymała piękne życzenia świąteczne na kartkach wykonanych przez uczniów z kilku szkół Krakowa i powiatu krakowskiego.

Pisanie życzeń w naszej szkole odbywało się podczas lekcji religii i zostało poprzedzone wprowadzeniem w temat bezdomności i organizowanej Wigilii dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Cała akcja przyczyniła się do rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych tj. społecznych i obywatelskich oraz porozumiewania się w języku ojczystym.

Opracowała M. Błażejak