Uczniowie klasy 4TPB  zwiedzali Muzeum Geologiczne


Uczniowie klasy 4TPB  zwiedzali Muzeum Geologiczne

Dnia 26 .10.2022 r. uczniowie klasy 4TPB  zwiedzali Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Spotkanie z geologiem pozwoliło nie tylko dowiedzieć się o minerałach, skałach  występujących w Polsce , ale także w różnych zakątach Ziemi.

Nauczyło również  rozpoznawać podstawowe grupy skał i określać ich znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Uczniowie mieli możliwość oglądania skamieniałości  i formy krasowych występujących na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Poznali również przedstawicieli świata roślin i zwierząt żyjących w różnych okresach geologicznych.