Szkolny Budżet Obywatelski


Szkolny Budżet Obywatelski
Bierzemy w tym roku udział w projekcie Szkolny Budżet Obywatelski.
Uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły, wspólnie tworzyć projekty oraz decydować, które z nich są najciekawsze lub najbardziej potrzebne, a potem wspólnie decydować, na co wydać fundusze przekazane przez miasto.
Uczą się w ten sposób partycypacji i bezpośredniego wpływania na kształt swojego otoczenia i środowiska.

Szczegóły poda wkrótce Samorząd Uczniowski.