Szkolny Budżet Obywatelski – podsumowanie


Szkolny Budżet Obywatelski – podsumowanie

Chcielibyśmy się podzielić z całą społecznością szkolną naszymi radościami czyli zdjęciami z realizacji wygranych projektów opracowanych w ramach programu SzBO.

Efekty, które możecie podziwiać zostały zrealizowane dzięki uczniom, którzy chcieli się zaangażować w to wielkie przedsięwzięcie. Realizacja tych projektów uczyniła naszą szkołę jeszcze bardziej przyjazną dla otoczenia jak i osób w niej przebywających. Zrealizowane zostały wszystkie wygrane w wyborasz szkolnych projekty: „Pokój ciszy”, „Relaksujący hol”, „Daj się oświecić”, „Dancing colours”. Dzięki inicjatywie naszych uczniów i ich pomysłom na projekt „Dar Ikara” zadbamy również o ptaki odwiedzające zimą nasz szkolny ogród (organizując wspólnie ptasią stołówkę) 

Dziękujemy za cudowne pomysły i kreatywność autorom wszystkich wygranych i zrealizowanych projektów.
Dziękujemy za współpracę. To była dla nas wspaniała przygoda.
Z pozdrowieniami 
Koordynatorzy SzBO