Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Sabina Łukasik z klasy IV L uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 za wybitne wyniki w nauce.

W dniu 8 listopada odebrała dyplom od Małopolskiego Kuratora Oświaty

Pani Barbary Nowak

Gratulujemy!