SPRZEDAWCA


                                                Sprzedawca  522301

 

Kwalifikacja AU.20.  Prowadzenie sprzedaży

 

  1. Cele kształcenia w zawodzie:

– przyjmowanie dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży.

– wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

 

Nauczysz się:

– sprawnej obsługi klienta

– sprzedawania towarów znajdujących się w sklepie

– zapewnienia pełnej informacji o sprzedawanych towarach

– doradzania klientom przy dokonywaniu wyboru towarów

– urządzania ekspozycji stałych wewnątrz sklepu oraz na wystawach, witrynach okiennych lub specjalnych miejscach przeznaczonych do prezentacji towarów

– przyjmowania płatności od klientów

Sprzedawca

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

– towaroznawstwo

– organizacja sprzedaży

– sprzedaż towarów

– podstawy działalności handlowej

– zajęcia praktyczne

 

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

– organizacji handlu w gospodarce rynkowej.

– organizacji sprzedaży detalicznej.

– organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, przygotowania ich do sprzedaży i ekspozycji.

– wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych.

– rozliczania i zabezpieczania utargu.

– pozyskiwania i obsługi klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej.

 

Sprzedawca przygotowany jest do pracy w charakterze kasjera, magazyniera i ekspedienta w:

– firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu

– ma możliwość założenia własnej firmy