Ślubowanie klas pierwszych


Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2022 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klasa pierwszych. Młodzież z klasy 1LA, 1LB, 1TO, 1TSA, 1TSB złożyła przysięgę na Sztandar Szkoły. Było podniośle i uroczyście z odśpiewanym Mazurkiem Dąbrowskiego.         

Pani Dyrektor Dorota Potoczny w swym przemówieniu najwięcej czasu poświęciła doniosłości tej chwili i znaczeniu każdej przysięgi, życzyła także młodzieży sukcesów w nauce, zrealizowania planów i marzeń.  Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył życzenia Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi.

Spotkanie zakończył pokaz mody młodych projektantów.