Ślubowanie klas pierwszych


Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2023 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie czterech klas: liceum ogólnokształcącego i technikum odzieżowego, zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.  Przysięgę złożono na Sztandar Szkoły, było podniośle i uroczyście.

Pani Dyrektor Dorota Potoczny w swoim przemówieniu najwięcej czasu poświęciła doniosłości tej chwili i znaczeniu każdej przysięgi, życzyła młodzieży sukcesów w nauce, zrealizowania planów i marzeń.

Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli życzenia Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi szkoły.