Profilaktyka uzależnień w szkole


Profilaktyka uzależnień w szkole

Wiek dojrzewania jest okresem bardzo ważnym dla każdego człowieka i jednocześnie bardzo trudnym. Wybory dokonywane w tym czasami mogą decydować o przyszłym życiu. Niezbędna jest wiedza, aby wybory te były właściwe.W kl. II L przeprowadzono działania profilaktyczne dotyczące narkomanii.Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje narkotyków, jak wpływają na organizm ludzki i jakie mogą być skutki ich zażywania.Młodzież odpowiadając na pytanie: dlaczego nie warto zażywać narkotyków?- wykonała prace plastyczne w formie plakatów. Stały się one częścią gazetki na temat profilaktyki narkomanii.