Profilaktyka HPV


Profilaktyka HPV

Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej . Jedną z form działań profilaktycznych jest realizacja programów edukacyjnych. Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w jednym z nich. Jest to program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusem HPV.

Zajęcia z tej tematyki odbyły się w kl. I L. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, rozwiązywali quizy i krzyżówki sprawdzające i utrwalające wiedzę. Wykonali również plakaty związane z tematyką profilaktyki HPV, które wraz z materiałami tematycznymi i opisami zostały przedstawione w formie gazetki szkolnej.

Pedagog: Dorota Jędrzejek