Praktyka zawodowa


Praktyka zawodowa
W tym roku klasa II L przebywała na praktyce zawodowej w Stróży.
Jedna grupa odbywała praktykę w Firmie Produkcyjno – Handlowej „Konik” Józef Wątor.

Dwie grupy zdobywały umiejętności zawodowe w Zakładzie Krawieckim „As-Garnitex” Anna Buksiak