Pożegnanie maturzystów


Pożegnanie maturzystów

Dzisiaj 28 kwietnia 2023 roku nauczyciele, uczniowie oraz przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Pani Jolanta Bazan pożegnali maturzystów, klasę 4TGA – Technikum Odzieżowe i klasę 4LPA i 4LPB – Liceum Ogólnokształcące. Uroczystość przygotowała młodzież z klasy 4TPA, 4TPB i 3LO.

Pani dyrektor Dorota Potoczny podziękowała za wspólne lata spędzone razem w murach szkoły, za serce i zaangażowanie w prace na rzecz placówki, godne reprezentowanie jej podczas imprez organizowanych przez szkoły i instytucje.

Dziękując uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, konkursach, pracę w Samorządzie Uczniowskim, udziału w promocji szkoły, organizacji uroczystości szkolnych, Pani Dyrektor wraz z wychowawcami i opiekunem Samorządu Uczniowskiego wręczyły młodzieży dyplomy i upominki przygotowane przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Pani dyrektor Dorota Potoczny, nauczyciele i uczniowie, rodzice życzyli absolwentom zdania matury, a także sukcesów zawodowych i osobistych.