Pożegnanie maturzystów – 2024


Pożegnanie maturzystów – 2024

26 kwietnia 2024 roku nauczyciele, uczniowie, rodzice pożegnali maturzystów, klasę 5TPA, 5TPB – Technikum Odzieżowe, klasę 4LO – Liceum Ogólnokształcące.

Uroczystość przygotowała młodzież z klasy 4TO i 3LO. Pani dyrektor Dorota Potoczny podziękowała za wspólne lata spędzone razem w murach szkoły, za serce i zaangażowanie w prace na rzecz placówki, godne reprezentowanie jej podczas imprez organizowanych przez szkoły i instytucje.

Dziękując uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, konkursach, pracę w Samorządzie Uczniowskim, udziału w promocji szkoły, organizacji uroczystości szkolnych, Pani Dyrektor wraz z wychowawcami i opiekunem Samorządu Uczniowskiego wręczyły młodzieży dyplomy i upominki przygotowane przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Pani dyrektor Dorota Potoczny, nauczyciele i uczniowie, rodzice życzyli absolwentom zdania matury, a także sukcesów zawodowych i osobistych.