Pożegnanie klasy maturalnej


Pożegnanie klasy maturalnej

28 kwietnia 2018 roku nauczyciele i uczniowie pożegnali klasę maturalną. Program artystyczny przygotowała grupa teatralna STH oraz Samorząd Szkolny.

Dyrektor Andrzej Pawlikowski podziękował za wspólne cztery lata spędzone razem w murach szkoły, za serce i zaangażowanie w prace na rzecz placówki, godne reprezentowanie jej podczas imprez organizowanych przez Dzielnicę, zaprzyjaźnione szkoły i instytucje.

Dziękując uczennicom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, pracę w Samorządzie Szkolnym, Banku Żywności, udziału w pokazach mody, organizacji uroczystości szkolnych, Pan Dyrektor wraz z wychowawcą Panią Dorotą Jaracz wręczył młodzieży dyplomy i upominki przygotowane przez nauczycieli.

Dyrektor Andrzej Pawlikowski, nauczyciele i uczniowie życzyli absolwentom zdania matury, a także sukcesów zawodowych i osobistych.