Pożegnanie klas maturalnych


Pożegnanie klas maturalnych

Dzisiaj 29 kwietnia 2022 roku nauczyciele i uczniowie pożegnali dwie klasy maturalne, klasę 4L – Technikum Odzieżowe i klasę 3LGA – Liceum Ogólnokształcące.

Pani dyrektor Dorota Potoczny podziękowała za wspólne lata spędzone razem w murach szkoły, za serce i zaangażowanie w prace na rzecz placówki, godne reprezentowanie jej podczas imprez organizowanych przez szkoły i instytucje.

Dziękując uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, olimpiadach zawodowych, konkursach, pracę w Samorządzie Uczniowskim, udziału w promocji szkoły, organizacji uroczystości szkolnych, Pani Dyrektor wraz z wychowawcami i opiekunem Samorządu Uczniowskiego wręczyły młodzieży dyplomy i upominki przygotowane przez nauczycieli, uczniów klas trzecich oraz rodziców.

Pani dyrektor Dorota Potoczny, nauczyciele i uczniowie życzyli absolwentom zdania matury, a także sukcesów zawodowych i osobistych.