Podsumowanie międzynarodowego projektu Erasmus + Sport – PAYAMOS


Podsumowanie międzynarodowego projektu Erasmus + Sport – PAYAMOS

W naszej szkole 17 listopada 2022 roku w sali gimnastycznej odbyło się podsumowujące spotkanie międzynarodowego projektu Erasmus + Sport – PAYAMOS

(Physical Activity of the Yuth through Active Mobility to School – Aktywność fizyczna Młodzieży poprzez Przemieszczanie się do Szkoły).

W wydarzeniu brało udział 20-u uczestników projektu z naszej szkoły, koordynatorzy z Grecji i Polski (Politechniki Krakowskiej),  oraz zaproszeni uczniowie.
Zadaniem badanych uczniów było zmienienie sposobu przemieszczania się do szkoły, na bardziej aktywny, np. zamiana dojazdu transportem publicznym na przyjście pieszo lub przyjazd rowerem. Projekt trwał 5 miesięcy. Uczniowie byli badani na początku projektu i na końcu. Sprawdzane było, czy dzięki tej zmianie poprawi się ich wydolność fizyczna.
Podczas spotkania została wyświetlona podsumowująca projekt prezentacja, uczniowie wypowiadali się również na temat, jak aktywność fizyczna wpływa na życie fizyczne, psychiczne i ekonomiczne.
Na zakończenie spotkania, spośród uczestników projektu zostały rozlosowane cenne nagrody rzeczowe, ponadto każdy uczeń spotkania otrzymał upominek, a szkoła sprzęt sportowy.