Otwarta sobota


Otwarta sobota

18 marca 2023 roku odbyła się „Otwarta sobota” realizowana w ramach IX Krakowskiego Tygodnia Zawodowców.

Dzień otwarty był organizowany z myślą o uczniach szkół podstawowych oraz ich rodziców, którzy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na rok 2023/2024.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za czynne zaangażowanie się w organizację tego przedsięwzięcia.