OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2018


OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2018

Technikum Odzieżowe Zespołu Szkół Odzieżowych „Srebrną Szkołą” na 2018 rok.

Zajęliśmy:

16 miejsce na 100  małopolskich szkół

124 miejsce w Polsce

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ocenie poddano 1744 technika, z których wyłoniono 300 najlepszych w Polsce.


10 stycznia zostały ogłoszone wyniki XX Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów są to:

– sukcesy szkoły w olimpiadach

– wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych

– wyniki matury z przedmiotów dodatkowych

– wyniki egzaminu zawodowego

Z inspiracji dyrektorów i nauczycieli zostały wprowadzone dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami nasza szkoła ma prawo używać w 2018 roku tytuł „ Srebrnej Szkoły”.