Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”


Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

W 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych.

Do konkursu przystąpiła także nasza szkoła. Z pięciu prac Komisja Konkursowa wybrała trzy do etapu okręgowego. Były to prace wykonane przez uczennice:

  1. Alicja Korba klasa I L
  2. Kornelia Kruczek klasa I L
  3. Agnieszka Kowalczyk klasa II L