“Niepodległa do hymnu”

“Niepodległa do hymnu”

“Niepodległa do hymnu” to akcja przeprowadzana z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na terenie całej Polski i w niektórych miejscach na świecie.

Nasza szkoła również włączyła się do akcji i o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie i grono pedagogiczne odśpiewało cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.