Konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie”


Konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie”

Dnia 18.05.2022 r. odbył się konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie”, który organizowany jest w formule egzaminu zawodowego. Składa się z dwóch części – testu, obejmującego wiadomości z wszystkich przedmiotów zawodowych, oraz zadania praktycznego.

Z testu można było uzyskać 40 punktów, za uszyty model 54, w sumie maksymalnie 94 punkty.       

Po podsumowaniu wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce (78 punktów) oraz tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie” uzyskała Emilia Synowiec z kl. 3TGA

II miejsce (73 punkty) zajęła Monika Kromka z kl. 3 TGA

III miejsce (72 punkty) przypadło Darii Czarnik z kl. 3 TPA

 

Gratulujemy laureatom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.